top of page

Hair Removal

Eyebrow Wax- $20            Eyebrow Thread $30          Eyebrow Tweeze $30        Custom Eyebrow Design $40

Lip Wax $10    Chin $15      Back $50    Shoulder $30 

Regular Bikini $30      Brazilian Bikini $50

Upper Leg $40          Lower Leg $40        Full Leg $60         Full Leg w/ Bikini $80        Full Leg w/ Brazilian $100

Full arm $40      Half Arm $25     Under Arms $20

Eyebrow & Eyelash Tint $30 

bottom of page